Forside » Arkiver for Michael Bach Nielsen
Premedia artikler
 
Læs mere
222
 
Læs mere
238
 
Læs mere
196

 
Læs mere
154
 
Læs mere
236
Print & Tryk artikler
 
Læs mere
222
 
Læs mere
238
 
Læs mere
154

 
Læs mere
177
 
Læs mere
167
Web & ePub artikler
 
 
 
Video & Foto artikler
 
Læs mere
220
 
Læs mere
196
 
Læs mere
236

3D artikler
Der findes intet indhold her.
Business artikler
 
 
 
Læs mere
207

 
Læs mere
195
 
Læs mere
185
All posts by Michael Bach Nielsen
Seneste nyheder
 
Læs mere
22. februar 2017

Tid til strategisk ledelse?

Af: Michael Bach Nielsen | mbn@meditconsult.dk

I mange situationer er dette desværre ikke altid tilfældet. Eftersom opgaverne i nogle tilfælde har karakter af brandslukning, ad-hoc opgave mv. Hvoraf en del af opgaverne måske oven i købet kunne være undgået via bedre planlægning og uddelegering af arbejdes og ansvarsområder. Men endnu værre er det at den forøgende tidsanvendelse i mange tilfælde står i vejen for andre nødvendige og mere værdifulde aktiviteter for virksomheden.

Ledelsesniveauer (problemniveauer)

En mulig løsning på dette er at opdele opgaverne overordnet i forskellige problemniveauer. For derudfra at kunne priotere tid og indsatserne bedst muligt. En [...]

207
 
Læs mere
26. januar 2017

Køb af virksomhed

Af: Michael Bach Nielsen | mbn@meditconsult.dk

Beslutningsfasen

Der kan være flere forskellige årsager til at virksomheder ønsker at tilkøbe ny aktivitet i form af virksomhedsopkøb (akkvisitioner) Disse kan fx være:

Den ønskede organiske vækst er umulig at opnå pga. en presset markedssituation Ønsket om at komme ind på nye mere lukrative markeder (Markeder skal forstås bredt defineret både i forhold til geografi og produkter mv.) Ønsket om at opnå omkostning og produktsynergier Ønsket om at opnå en mere dominerende markedsposition Ønsket om at tilføre nye medarbejderkompetencer og know how fx patenter mv.

Men uanset de bagvedliggende årsager bør et opkøb altid være en [...]

185
 
Læs mere
13. december 2016

LEAN i grafiske virksomheder?

Af: Michael Bach Nielsen | mbn@meditconsult.dk

Kunderne skal forstås bredt og kan fx være: leverandører, andre interessenter, klienter, offentlige myndigheder mv. Modtageren er ikke nødvendigvis en »slutbruger«. I stedet er kunden ofte det næste led i kæden. Ofte en kollega eller samarbejdspartner. Dette er en central del af LEAN og meget vigtigt at forstå.

Baggrund

LEAN har efterhånden eksisteret i mange år, og der har også været mange forskellige LEAN-projekter i forskellige typer af virksomheder og organisationer. Offentlige som private, og i mange forskellige brancher i både: offentlige, service og produktionsvirksomheder. Så med andre ord kan LEAN i teorien [...]

174
 
Læs mere
13. december 2016

Leasing eller køb?

Af: Michael Bach Nielsen | mbn@meditconsult.dk

Denne proces er særdeles vigtig eftersom investeringer som regel sætter en væsentlig begrænsning for investeringsmulighederne de kommende år, og hermed fleksibiliteten. Eller sagt på en anden måde, virksomheden mister økonomiske handlingsmuligheder set i forhold til fx udvikling af nye forretningsområder mv., når der foretages investeringer.

Når vurderingen af investeringen i forhold til strategien er på plads, kommer spørgsmålet om valg af finansieringsform. Overordnet kan man sige, at valget står mellem leasing og køb. Men helt så enkelt er det ikke, da der er  flere  varianter af de to former. Formålet med denne artikel [...]

170
Seneste Premedia artikler
 
Trykning med UV farver og blæk
 
 
 
 
Seneste Print & Tryk artikler
 
Trykning med UV farver og blæk
 
 
 
 
Seneste Web & ePub artikler
 
Er du god til at Dropboxe?
 
 
Seneste Video & Foto artikler
 
Wide gamut TV produktion
 
 
Seneste 3D artikler
Der findes intet indhold her.
Seneste Business artikler
 
 
 
 
 
Grafisk Workflow artikler
 
 
 
 
 
Sociale medier
SOCIALE MEDIER