GWF2
Læser nu
Digitale og trykte bøger i 2016
0

Digitale og trykte bøger i 2016

Skrevet af: Jan Eskildsen31. oktober 2017
Print Friendly, PDF & Email

Bog- og Litteraturpanelet, som hører under Slots- og Kulturstyrelsen, blev nedsat af daværende kulturminister Marianne Jelved i april 2014. Panelets opgave er at følge udviklingen på bogmarkedet og det skal indsamle statistik på bogområdet og kortlægge mangler i statistikken. Derudover skal panelet følge kvalitetslitteraturens situation og fremme debatten om litteraturens situation i Danmark.

Panelet udgav deres første rapporter i 2015 og 2016 og i præsentationen af dette års rapport opsummerer de med at fortælle, at der i sidste års rapport blev peget på tre overordnede og indbyrdes forbundne udviklingstendenser på bogmarkedet og i litteraturens kredsløb:

• digitalisering,
• liberalisering og
• globalisering.

Disse overordnede tendenser gør sig fortsat gældende, men en række nye temaer undersøges også i dette års rapport, hvor du bl.a. kan læse mere om bibliotekernes udbud af e-bøger, om bogmarkedets nye aktører og om de største forlags gennemslagskraft i det, der kaldes den »litterære offentlighed«.

Her er nogle vigtige hovedpointer fra rapporten.

Der udgives mere lyrik end nogen sinde

Produktionen af ny skønlitteratur på dansk har været stigende tre år i træk. Lyrikken er den genre, der oplever den største stigning, og både i fysisk form og som e-bog er udgivelsen af lyrik på fremmarch. Set i en nordisk kontekst er Danmark blandt de mest produktive nationer, når man sammenligner, hvor mange titler der registreres i de enkelte landes nationalbibliografier.

• Produktionen af ny dansk skønlitteratur er steget med mere end 50% siden 2009,
• Produktionen af lyrik udgivet i fysisk bogform er steget med 60% siden 2009
• Produktionen af lyrik i e-bogsform er steget fra 41 titler i 2012 til 174 i 2015
• Halvdelen af den udgivne skønlitteratur er skrevet på dansk, og 72%  af faglitteraturen er skrevet på dansk
• Andelen af udgivere, der blot udgiver én udgivelse, ligger konsekvent i perioden 2006-2015 over 50%

Danskernes læselyst er stabil

Danskernes læsevaner er overordnet stabile, på trods af at medieudbuddet aldrig har været større. Det er blandt den ældre del af befolkningen, de flittigste skønlitterære læsere skal findes. Faktorer som økonomi og uddannelse spiller ind i forhold til, hvor hyppigt folk læser, ligesom der er flere i hovedstaden og i de større byer, der læser hyppigt. E-bogen har endnu få dedikerede læsere, og størstedelen af befolkningen læser aldrig e-bøger.

• Kvinder er de hyppigste forbrugere af skønlitteratur, men andelen af kvinder, der læser ugentligt eller hyppigere, er faldet fra fra 49,0% i 2014 til 46,6% i 2015.
• Andelen, der læser skønlitteratur dagligt/næsten dagligt, er på samme niveau, hvad enten der er tale om de laveste husstandsindkomster eller de højeste.
• 60,6% af danskerne læser aldrig e-bøger. 3,4% læste e-bøger på daglig eller næsten daglig basis i 2015.

Digitale produkter fylder mere hos de danske forlag

Det er blevet sværere for de traditionelle forlag at tjene penge på at udgive skønlitteratur. Men forlagenes digitale omsætningsandel er stigende. Det er de digitale lydbøger, netlydbøger, og de digitale læremidler, der tegner sig for stigningen, hvorimod e-bøgerne viser tilbagegang. Salget af bøger gennem den fysiske boghandel falder, mens internetboghandlerne og supermarkedernes andel af det samlede bogkøb stiger.

• Skønlitteraturens andel af forlagsomsætningen er faldet fra 29,7% i 2013 til 26,9% i 2015
• Forlagenes digitale omsætningsandel er vokset fra at udgøre 14,4% i 2014 til 18% i 201.
• 49% af bogkøberne købte deres seneste bog i boghandelen i 2015 mod 65% i 2000.
• Selv om næsten 40.000 titler er fuldstændig forsvundet fra bibliotekerne i perioden 2012-2015, gør det løbende bogindkøb, at udbuddet af titler er steget med 1.052 siden 2012.
• eReolens udlån af netlydbøger er steget fra 584.000 i det første halvår af 2015 til 766.000 i det første halvår af 2016.

(Kilde: Rapporten Bogen og Litteraturens vilkår 2016 – fra Slots- og Kulturstyrelsens Bog- og Litteraturpanel.)

Hvordan var artiklen?
Love It
0%
Interested
0%
Meh...
0%
What?
0%
Hate It
0%
Sad
0%
Om forfatteren
Jan Eskildsen
Jan Eskildsen
Jan Eskildsen er grafisk uddannet og har redigeret flere blade om dtp, grafisk produktion og design. Han har i en del år arbejdet som freelance journalist og konsulent og som informationsmedarbejder ved Den Grafiske Højskole og Medit Consult.
Kommentarer

Tilføj en kommentar