Nyheder
Læser nu
Globaliseringen af mediebranchen
0

Globaliseringen af mediebranchen

Skrevet af: Jan Eskildsen13. september 2017
Print Friendly, PDF & Email

I en spritny rapport behandles »de internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet«. På én gang foruroligende og spændende læsning – ikke mindst for mediebranchens aktører.

Vores mediemarked er gennem de seneste årtier blevet påvirket og afhængigt af udenlandske teknologivirksomheders ageren. Rapporten fokuserer på de udenlandske aktører, der har defineret vilkårene for, hvordan de danske medievirksomheder kan producere og distribuere indhold til de danske mediebrugere, hvordan indholdet kan kommercialiseres, og hvad medievirksomhederne er oppe imod af konkurrence hos de danske forbrugere.

Overordnet konkluderes det, at danske medievirksomheder i 2017 ikke længere selv har kapacitet til at definere de teknologiske, distributionsmæssige eller forretningsmæssige standarder, de benytter sig af, når de leverer dansk indhold til de danske mediebrugere.

Standarderne defineres – og forandres kontinuerligt – af globale spillere. De danske medievirksomheder har mistet den bestemmende indflydelse på væsentlige dele af deres forretningsmæssige værdikæde. Globaliseringen påvirker såvel private som statsejede medier.

»Rapportens afsluttende kapitel konkluderer, at opbruddet i og globaliseringen af den danske mediebranche er disse års mest presserende kulturpolitiske udfordring. Kapitlet belyser de overordnede konsekvenser af den udvikling, rapporten har kortlagt, og skitserer seks problemfelter:

De danske mediers udviklingskraft er svækket. De færreste danske medievirksomheder har i dag størrelse, ressourcer eller kapacitet til at forny sig ved egen kraft – eller gøre deres afhængighed af de internationale medievirksomheder mindre.

Svækkede led i den publicistiske fødekæde. Især det publicistiske ‘mellemmarked’ – selvstændige regionale, lokale og mellemstore udgivelser med et generelt nyhedsmæssigt sigte – risikerer at tabe journalistisk kraft for gradvis helt at miste betydning og forsvinde over en årrække.

Indskrænkning af den publicistiske mangfoldighed. Konsolideringen og den svækkede publicistiske fødekæde kan indebære, at særlige geografiske områder og stofområder – som ikke har den store kommercielle værdi – risikerer helt at miste journalistisk opmærksomhed og dækning.

Svækkelse af pressens rolle som demokratiets vagthund. Et af nyhedsmediernes mest ressourcekrævende – og demokratisk set vigtigste – områder, den selvstændigt undersøgende journalistik, risikerer at blive svækket i takt med konsolideringen i og det økonomiske pres på mediebranchen.

Mediernes svækkede troværdighed. Befolkningens tillid til nyhedsmedierne og til journalistikken er kraftigt dalende i disse år. Denne tillid – og journalistikkens troværdighed – er altafgørende for, at nyhedsmedierne fortsat kan udfylde en vigtig og legitim publicistisk opgave i demokratiet.

Forskydninger mellem det kommercielle og publicistiske indhold. Nye annonceformer risikerer at svække de vigtige skotter mellem mediernes redaktionelle og kommercielle indhold – og dermed svække deres troværdighed yderligere.«
(Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen, slks.dk).

Mediestøtten bør ændres totalt – læs denne artikel hos Mediawatch:
https://www.mm.dk/artikel/eksperter-vi-er-noedt-til-at-aendre-mediestoetten-fundamentalt#.WblOTOJ_qJM.facebook

Hvordan var artiklen?
Love It
0%
Interested
100%
Meh...
0%
What?
0%
Hate It
0%
Sad
0%
Om forfatteren
Jan Eskildsen
Jan Eskildsen
Jan Eskildsen er grafisk uddannet og har redigeret flere blade om dtp, grafisk produktion og design. Han har i en del år arbejdet som freelance journalist og konsulent og som informationsmedarbejder ved Den Grafiske Højskole og Medit Consult.
Kommentarer

Tilføj en kommentar