Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

..om ordbogen.. -  Denne ordbog tager afsæt i ordbogen fra Grafisk Kogebog, hvori du finder den fulde version www.grafiskkogebog.dk
A-format -  Den standard, som vi normalt inddeler papirformater i. A-formaterne har sideforholdet 1 til kvadratroden af 2. Forholdet er arealmæssigt 2 til 1, hvor A0 er 1 m2, A1 er 0,5 m2, og så videre. Et A4-ark har formatet 297 x 210 mm.
Absorption -  Optage, opsuge. Ved offsetfarvernes første tørrefase, sætningen, absorberes farvens olie i papiret. Hvis pigmenterne også absorberes, får man en lavere densitet.
Acrobat -  Software fra Adobe til at skabe, gennemse og lave ændringer i PDF-dokumenter. Acrobat-softwaren findes i flere versioner med forskellige avancerede funktioner.
Acrobat Distiller -  Program fra Adobe til udarbejdelse af PDF-filer fra Postscript-filer.
Acrobat Pro -  En udvidet version of Adobe Acrobat med en række grafiske funktioner, f.eks. PDF/X og preflight-værktøj.
AD -  Forkortelse for »Art Director«. En person, der arbejder med design til forskellige medier, såsom web, tryk, film. AD’eren er typisk ansat på et reklamebureau eller anden kommunikationsvirksomhed.
Additivt farvesystem -  Farvesystem,hvor farverne opstår ved, at lys i tre grundfarver blandes (adderes), f.eks. RGB. Forskellige blandingsforhold af de tre lyskilder giver forskellige farver.
Adobe Color Engine (ACE) -  Et farvestyringssystem, der i baggrunden anvendes af f.eks. Photoshop, Indesign, Illustrator, m.fl.
Adobe Color Management Module (CMM) -  En variant af Adobe Color Engine der er tilgængelig for ikke-Adobe programmer, der understøtter valg af tredjeparts CMM.
Adobe Reader -  Gratis program fra Adobe til at læse PDF-dokumenter. Kan downloades på www.adobe.dk.
Adobe RGB -  Adobes standard RGB-farverum, hvor farverummet er passende til grafisk produktion. Standard i de fleste grafiske produktionsmiljøer.
Afskærmning -  For at reducere et kabels støjmodtagelighed, kan man afskærme den med et stykke beskyttende folie, der trækkes rundt om ledningen.
Afsmitning -  Hvis de trykte ark sætter farve af på hinanden, kaldes det afsmitning. Det kan forårsages af for stor farvemængde eller af, at man efterbehandler trykarkene, inden de har nået at tørre tilstrækkeligt.
Afsnitsformat -  Indeholder de typografiske indstillinger for et helt afsnit, mht. bl.a. skriftype, skydning og indrykning.
Afviklingsproblem -  Afviklingsproblemer er mekaniske eller tekniske fejl i trykmaskinen, som fører til, at rasterpunkterne forvrænges. Dublering og svækkelse af rasterpunkter er to almindelige afviklingsproblemer.
Akromatisk -  På engelsk Grey Component Replacement, GCR. En særlig separationsmetode, hvor man i områder af et billede, der indeholder ens mængder af CMY, erstatter disse helt eller delvist med sort. Reducerer farveforbruget og gør det nemmere at fastholde en neutral gråkomponent under trykningen.
Aniloxvalse -  En speciel valse, som overfører trykfarven til trykformen i flexotryk. Valsen har et regelmæssigt rudemønster af små kopper.
Ankerpunkter -  De punkter, som en kurve bygges op af,  f.eks. fritlægningsbane langs en fritlægning.
Apple RGB -  RGB standard, der tidligere blev benyttet i Adobe Photoshop og Illustrator.
Arkfølge -  Ved lim-, spiral-, tekstil- og fadensiegelhæftning skal de falsede ark placeres i rækkefølge efter hinanden, såkaldt arkfølge.
Arkoffset -  Offsettrykmetode, hvor trykmaskinen arbejder med papirark til forskel fra rulleoffset, hvor papiret kommer fra ruller.
Arktransport -  Beskriver, hvordan et papir transporteres gennem trykmaskinen.
Artefakter -  Såfremt et billede JPEG-komprimeres hårdt, opstår skakternede mønstre, som kaldes JPEG-artefakter. Disse artefakter bør undgås.
Asterisk -  Symbol »*«. Benyttes til at referere til en fodnote.
At-tegn -  Vises som »@« og udtales »at« – eller snabel-a på dansk. Bruges til at adskille brugernavn fra domænenavn i e-mail-adresser.
Avispapir -  Træholdigt papir med lav gramvægt (ca. 45 g/m2), lav opacitet og kort levetid.
Balanced Screening -  Rasterteknik, udviklet af Agfa, der kombinerer forskellige rastertoneformer for at undgå forstyrrende mønstre.
Banderole -  Et smalt bånd af papir, som placeres rundt om en tryksag, et bundt tryksager eller om en plakat.
Banding -  Fænomen, som optræder i tryk og på skærm, hvor der er for få toner i en overgang mellem lyse og mørke områder til at lave en pæn, glidende overgang.
Batch-kørsel -  En samlet kørsel af en funktion på com-puteren. F.eks en makro, der kan behandle alle billeder i en mappe.
Berliner -  Avisformat med seks spalter. Har formatet 315×470 mm.
Beskæring 1 -  Foretages for at fjerne overflødige dele af et billede, så man ikke arbejder med større billeder end nødvendigt.
Beskæring 2 -  Papiret skæres i den ønskede størrelse for at passe ind i trykmaskinen eller færdiggørelsesudstyret, eller de indbundne tryksager skæres til i det rette format med lige kanter, også kaldet trimming.
Betragtningslys -  Det lyset, som f.eks. et fotografi eller trykt produkt vises i. Påvirker vores farveopfattelse. Normal, neutral belysning har en farvetemperatur på 5000 K. Det svarer omtrent til normal dagslys og anvendes derfor som referencelys til fotos, prøvetryk, tryk og print.
Bezier-kurve -  En matematisk beskrivelse af en kurve, som fik sit navn fra en fransk Renault-ingeniør, der udviklede teknikken for at beskrive bilernes design. Bezierkurver anvendes f.eks. til objektgrafik og beskrivelse af skrifttyper.
Billboard -  Storformat reklameplakater, ses ofte ved busstoppesteder, metro, togstationer og generelt udendørs i bymiljøer.
Billedbehandling -  At skabe, bearbejde, forandre eller retouchere billeder på computeren.
Billedbehandlingsprogram -  Program til at skabe, bearbejde, forandre eller retouchere billeder på computeren med. Det mest almindelige billedbehandlingsprogram er Adobe Photoshop.
c -  Pantone-kode for »coated«, hvilket betyder, at trykfarven er trykt på bestrøget papir.
Camera Raw -  Udvidelse til Adobe Photoshop og Adobe Bridge, der muliggør konverteringer fra raw-format.
CMYK -  Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Key-color (sort), substraktivt farvesystem, som anvendes i f.eks. 4-farve trykmaskiner og 4-farve printere.
De facto standard -  En standard opstået ved, at et produkt har opnået en dominerende po­sition inden for en branche uden at være fastsat af nogen standardiseringsorganer, f.eks. Postscript fra Adobe.
Delta E -  Talværdi for afstanden mellem to farver i CIE-systemet. Måles f.eks. med et spektrofotometer. Såfremt delta E er mindre end 1, kan farveforskellen ikke opfattes af det menneskelige øje.
Densitometer -  Et måleinstrument til kontrol af forskellige trykparametre som f.eks. punktbredning og fuldtonedensitet. Findes til måling af film og papir.
Earn Out -  Betyder at der opstilles et omsætningsmål som resultere i en 100% udbetaling af Earn Out beløbet.
ECI -  European Color Initiative. Organisation af farveeksperter, som arbejder med håndtering af farvekvalitet og ICC-baseret farvestyring.
ECI RGB -  RGB-farverum udviklet af European Color Initiative.
Efterbearbejdning -  Papiret efterbearbejdes på forskellige måder, afhængig af hvilken kvalitet og hvilke overfladeegenskaber det skal have. En type af efterbearbejdning, som udføres direkte i papirmaskinen, er maskinglitning eller bestrygning.
ERP -  Enterprise resource planning eller ERP er betegnelsen for et softwareprogram, der håndterer størstedelen af en virksomheds funktionelle områder. ERP integrerer alle virksomhedens funktioner så som ordrebehandling, salg, indkøb, lagerstyring og økonomisystem. ERP bygger oftest på én fælles database for hele virksomheden. (Citat: da.wikipedia.org)
Fadensiegel -  En blanding af garnhæftning og limindbinding. Anvendes til omslagsbøger.
Falseark -  Ark, der er falset, så det passer ind i en udskydning. En bog består af en række falseark, der er indbundet.
Falsk duplex -  Et gråskalabillede trykt på en farvet tonplade kaldes »falsk duplex«. De hvide partier i gråskalabilledet får tonpladens farve.
Gammaværdi -  En værdi, som beskriver en kurve, der bruges ved tonekomprimering og til indstilling af skærme.
Gamut -  Et farverums størrelse, dvs. alle de farver, der kan dannes eller gengives af en bestemt scanner, monitor eller udskriftshenhed.
Garnhæftning -  Traditionel bogbinderimetode. Ryggene af de falsede ark limes ikke som ved limindbinding, men sys sammen. Kaldes også trådhæftning.
Halvfed -  Skriftsnit med linjetykkelse mellem ordinær og fed.
Heatset -  Rotationsoffset, hvor papirbanen føres gennem en tørreovn inden efterbehandlingsprocesserne.
Hexachrome separation -  En variant af HiFi Color-separation separeret efter seks trykfarver.
i1 (EyeOne) -  Udstyr og software fra X-rite i flere ver-sioner. Benyttes til kalibrering og farvekorrektioner i grafiske produktionsmiljøer.
ICC -  International Color Consortium. En sammenslutning af soft- og hardwareproducenter i den grafiske branche, der har udarbejdet og vedligeholder den gældende standard for farvestyring - i daglig tale blot ICC-standarden.
ICC-profil -  En ICC-profil er en datafil, de karakteriserer farveegenskaberne ved en input- eller output-enhed i henhold til ICC standarden.
JDF -  Job Definition Format er en standard til udveksling og opsamling af information mellem de administrative systemer og forskellige produktionssystemer i grafiske produktionsmiljøer.
JPEG -  Joint Photographic Experts Group. En komprimeringsmetode til billeder, som reducerer billedkvaliteten, og som desuden fungerer som eget billedformat. Er den samme på alle computerplatforme.
Justeringslag -  Værktøj i Photoshop, der gør det muligt at lægge ændringer i farver og kurver på et billede i et særligt lag. Ændringerne kan dermed foretages, uden at det ændrer originalbilledet.
Kalibrering -  At indstille og justere en proces eller udstyr efter nogle opgivne retningslinjer. Er grundlaget for de fleste typer af kvalitetsstyring.
Karton -  Karton er et stift papirprodukt. Papirleverandørerne plejer at definere karton som papir med en gramvægt større end 170 g/m2.
Kolofon -  En side, typisk placeret forrest eller bagest i en bog, der indeholder info om titel, udgiver, forfatter, trykkeri – og også ofte informationer om layout, skrifttyper og forsideillustration.
LAB -  Et billede gemt i Lab-farvetilstand har tre kanaler, der beskriver farven i hver enkelt pixel. L er lysstyrken, a er grøn-rød og b er gul-blå.
Lag -  En teknik i billedbehandlingsprogrammer til at gemme eller be­handle forskellige dele af et billede, til det er færdigbearbejdet. Anvendes, når man laver manipulationer, collager eller grafik bestående af flere dele, f.eks. af billede og tekst eller motiv og skygge.
Lagmaske -  Værktøj i Photoshop, som skjuler dele af et lag, sådan at det afmaskede område er transparent.
m -  Pantone-kode, der indikerer, at farven er trykt på et matcoated papir.
Mac OS -  Apples operativsystem, som anvendes i Macintosh-baserede computere.
Magazine format -  Amerikansk magasinformat, der måler 190–225 × 280–300 mm.
Nanometer (nm) -  Et længdemål (1 nm = 0,0000001 mm). Lysets bølgelængde opgives i nm. Bruges blandt andet til at angive lysets bølgelængde.
NEF -  Nikons udgave af raw-formatet til deres digitalkameraer. Har filendelsen ».nef«.
Nip/berøringslinje -  Det punkt i en trykpresse, hvor papiret indsættes mellem gummidug og modtrykcylinder.
Objektgrafik -  Objektgrafik består af matematisk beregnede kurver og linjer, som danner overfladen og formerne, mens pixelbaserede billeder består af pixels, dvs. kvadratiske billedelementer, i forskellige farver og nuancer. Et objektbaseret billede kan skaleres op og ned uden kvalitetsforringelse. Kaldes indimellem fejlagtigt for vektorgrafik.
Offsetrotation -  Offset-metode, hvor papiret er på en rulle – i modsætning til arkoffset. Både heat- og coldset er eksempler på offset-rotation.
Offsettryk -  Trykform, som afsætter trykfarven (derfra betegnelsen to set off) på en gummidugscylinder, der overfører farven/trykbilledet til papiret. Sædvanligvis betegnet litografisk offset – en trykmetode, hvor de trykbæ­rende arealer skilles fra ikke-trykbærende vha. kemiske egenskaber, i modsætning til højdeforskellen i højtryk. Se også litografisk princip.
Paginering -  Sidenummering
Pantone-farver -  Pantone Matching System. Er baseret på blandinger af ni forskellige farver. Anvendes især som spotfarver i tryk.
Pap -  Papirmateriale med en gramvægt, der er højere end 400 g/cm2.
PIM -  Product Information Management (PIM) handler om at håndtere og adminstrere den information, der er nødvendig for at markedsføre og sælge produkter gennem distributionskanaler. Ét central sæt af produkt-data kan levere information til flere output kanaler, såsom web, tryk, print, ERP-systemer, etc.
Quadruplex -  Et gråtonebillede, som trykkes med fire trykfarver i stedet for én. Hvis man vil gengive finere detaljer i et s/h-billede, gøre det blødere eller tone det i en anden farve end rent sort, bruger man ofte quadruplex. Oftest trykker man med sort plus tre valgfrie spotfarver.
QuarkXPress -  Sideombrydningsprogram fra Quark. Tidligere det mest udbredte program på sit område – en rolle, der nu er overtaget af Adobe InDesign.
QXGA -  Opløsningsstandard til monitorer med 2048 × 1536 pixels.
Rastercelle -  Hvert rasterpunkt er bygget op af eksponeringspunkter i en egen rastercelle. Eksponeringspunkterne placeres i rastercellen, så de sammen danner rasterpunktet. Rastercellens størrelse styres af rastertætheden.
Rasterpunkt -  Den mindste enhed, som et raster består af. Rasterpunkter skaber ved deres varierende størrelse eller tæthed illusionen om gråtoner eller farvetoner i et tryk, uanset om motivet er fotografier, grafik eller andet.
Rullefals -  En form for parallelfals.
Sans Serif -  Skrifttyper uden seriffer, f.eks DIN og Helvetica.
Seglmærke -  Et lille klistermærke til lukning af en tryksag, f.eks. en rullefalset folder eller en konvolut.
Serigrafi -  Trykmetode anvendt til store formater, f.eks. reklametavler og hårde tryksager som pladeskilte. Trykformen udgøres af et fint­masket net, der lader trykfarven slippe igennem, og som er spændt ud over en ramme. De ikke-trykbærende arealer tildækkes, så farven ikke kan passere.
Silk -  Bestrøget papir med en mat silkefinish, der giver god tekstreproduktion og billedkvalitet.
Teknik -  Lorem ipsum
TIFF -  Tagged Image File Format. Et almindeligt filformat for digitale billeder.
Titelside -  Placeres normalt på den tredje side af bogblokken. Indeholder titlen på bogen, navnet på forfatteren og navnet på udgiveren. Titelbladet er vigtigt, da disse oplysninger bliver brugt i katalogisering, uanset hvad der står på forsiden.
Toneforløb -  Toneforløb udgøres af overgange mellem en række farver i en bestemt afstand. Toneforløb kan enten være cirkulære eller lineære.
u -  Pantone-kode, der indikerer, at farven er trykt på et ubestrøget papir.
Ubestrøget papir -  Et papir, som ikke er bestrøget. De fleste ubestrøgne papirer overfladelimes for at få en god overfladestyrke. Eksempler på ubestrøget papir er brev- og kopipapir eller papir til pocketbøger.
UGRA/FOGRA bar -  Et hjælpemiddel i form af forskellige måleområder, anvendes til kontrol af trykkets og trykpladens kvalitet.
Variable Data Print (VDP) -  Printproces, hvor elementer på en side, tekst såvel som billeder, udskiftes ved hvert print. Anvendes bl.a. til personaliseret markedsføring.
Vektorgrafik -  Illustrationer baseret på konturer, der består af korte, lige linjer. Har været benyttet til skrifttyper. Udtrykket er undertiden fejlagtigt brugt til objektgrafik eller Bezier-kurver.
Vignet -  Grafisk dokorativt element.
Web-to-print -  Internetbaseret løsning der gør det muligt for en tryksagskøber at skabe unikt indhold i en tryksag vha. forud definerede skabeloner. Tryksagen kan samtidig bestilles direkte via internettet.
Wide Gamut RGB -  Et meget stort RGB-farverum. Indeholder mange farver, som det menneskelige øje ikke kan opfatte.
WiFi -  Trådløs netværksteknologi.
Wordpress -  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
X-højde -  Typografisk term for højden af små bogstaver med ingen op- eller nedstreger, f.eks. højden på et lille »x«.
XGA -  Skærmopløsningsstandard med en opløsning på 1024 × 768 pixel.
Zig-zag fals -  En slags parallelfals.
Zip -  En filkomprimeringsteknik.
Zoneopdelt netværk -  Et netværk kan inddeles i zoner for at reducere netværksbelastningen i de forskellige dele af netværket.