Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
A-format -  Den standard, som vi normalt inddeler papirformater i. A-formaterne har sideforholdet 1 til kvadratroden af 2. Forholdet er arealmæssigt 2 til 1, hvor A0 er 1 m2, A1 er 0,5 m2, og så videre. Et A4-ark har formatet 297 x 210 mm.
Absorption -  Optage, opsuge. Ved offsetfarvernes første tørrefase, sætningen, absorberes farvens olie i papiret. Hvis pigmenterne også absorberes, får man en lavere densitet.
Acrobat -  Software fra Adobe til at skabe, gennemse og lave ændringer i PDF-dokumenter. Acrobat-softwaren findes i flere versioner med forskellige avancerede funktioner.
Acrobat Distiller -  Program fra Adobe til udarbejdelse af PDF-filer fra Postscript-filer.
Acrobat Pro -  En udvidet version of Adobe Acrobat med en række grafiske funktioner, f.eks. PDF/X og preflight-værktøj.
AD -  Forkortelse for »Art Director«. En person, der arbejder med design til forskellige medier, såsom web, tryk, film. AD’eren er typisk ansat på et reklamebureau eller anden kommunikationsvirksomhed.
Additivt farvesystem -  Farvesystem,hvor farverne opstår ved, at lys i tre grundfarver blandes (adderes), f.eks. RGB. Forskellige blandingsforhold af de tre lyskilder giver forskellige farver.
Adobe Color Engine (ACE) -  Et farvestyringssystem, der i baggrunden anvendes af f.eks. Photoshop, Indesign, Illustrator, m.fl.
Adobe Color Management Module (CMM) -  En variant af Adobe Color Engine der er tilgængelig for ikke-Adobe programmer, der understøtter valg af tredjeparts CMM.
Adobe Reader -  Gratis program fra Adobe til at læse PDF-dokumenter. Kan downloades på www.adobe.dk.
Adobe RGB -  Adobes standard RGB-farverum, hvor farverummet er passende til grafisk produktion. Standard i de fleste grafiske produktionsmiljøer.
Afskærmning -  For at reducere et kabels støjmodtagelighed, kan man afskærme den med et stykke beskyttende folie, der trækkes rundt om ledningen.
Afsmitning -  Hvis de trykte ark sætter farve af på hinanden, kaldes det afsmitning. Det kan forårsages af for stor farvemængde eller af, at man efterbehandler trykarkene, inden de har nået at tørre tilstrækkeligt.
Afsnitsformat -  Indeholder de typografiske indstillinger for et helt afsnit, mht. bl.a. skriftype, skydning og indrykning.
Afviklingsproblem -  Afviklingsproblemer er mekaniske eller tekniske fejl i trykmaskinen, som fører til, at rasterpunkterne forvrænges. Dublering og svækkelse af rasterpunkter er to almindelige afviklingsproblemer.
Akromatisk -  På engelsk Grey Component Replacement, GCR. En særlig separationsmetode, hvor man i områder af et billede, der indeholder ens mængder af CMY, erstatter disse helt eller delvist med sort. Reducerer farveforbruget og gør det nemmere at fastholde en neutral gråkomponent under trykningen.
Aniloxvalse -  En speciel valse, som overfører trykfarven til trykformen i flexotryk. Valsen har et regelmæssigt rudemønster af små kopper.
Ankerpunkter -  De punkter, som en kurve bygges op af,  f.eks. fritlægningsbane langs en fritlægning.
Apple RGB -  RGB standard, der tidligere blev benyttet i Adobe Photoshop og Illustrator.
Arkfølge -  Ved lim-, spiral-, tekstil- og fadensiegelhæftning skal de falsede ark placeres i rækkefølge efter hinanden, såkaldt arkfølge.
Arkoffset -  Offsettrykmetode, hvor trykmaskinen arbejder med papirark til forskel fra rulleoffset, hvor papiret kommer fra ruller.
Arktransport -  Beskriver, hvordan et papir transporteres gennem trykmaskinen.
Artefakter -  Såfremt et billede JPEG-komprimeres hårdt, opstår skakternede mønstre, som kaldes JPEG-artefakter. Disse artefakter bør undgås.
Asterisk -  Symbol »*«. Benyttes til at referere til en fodnote.
At-tegn -  Vises som »@« og udtales »at« – eller snabel-a på dansk. Bruges til at adskille brugernavn fra domænenavn i e-mail-adresser.
Avispapir -  Træholdigt papir med lav gramvægt (ca. 45 g/m2), lav opacitet og kort levetid.