Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Balanced Screening -  Rasterteknik, udviklet af Agfa, der kombinerer forskellige rastertoneformer for at undgå forstyrrende mønstre.
Banderole -  Et smalt bånd af papir, som placeres rundt om en tryksag, et bundt tryksager eller om en plakat.
Banding -  Fænomen, som optræder i tryk og på skærm, hvor der er for få toner i en overgang mellem lyse og mørke områder til at lave en pæn, glidende overgang.
Batch-kørsel -  En samlet kørsel af en funktion på com-puteren. F.eks en makro, der kan behandle alle billeder i en mappe.
Berliner -  Avisformat med seks spalter. Har formatet 315×470 mm.
Beskæring 1 -  Foretages for at fjerne overflødige dele af et billede, så man ikke arbejder med større billeder end nødvendigt.
Beskæring 2 -  Papiret skæres i den ønskede størrelse for at passe ind i trykmaskinen eller færdiggørelsesudstyret, eller de indbundne tryksager skæres til i det rette format med lige kanter, også kaldet trimming.
Betragtningslys -  Det lyset, som f.eks. et fotografi eller trykt produkt vises i. Påvirker vores farveopfattelse. Normal, neutral belysning har en farvetemperatur på 5000 K. Det svarer omtrent til normal dagslys og anvendes derfor som referencelys til fotos, prøvetryk, tryk og print.
Bezier-kurve -  En matematisk beskrivelse af en kurve, som fik sit navn fra en fransk Renault-ingeniør, der udviklede teknikken for at beskrive bilernes design. Bezierkurver anvendes f.eks. til objektgrafik og beskrivelse af skrifttyper.
Billboard -  Storformat reklameplakater, ses ofte ved busstoppesteder, metro, togstationer og generelt udendørs i bymiljøer.
Billedbehandling -  At skabe, bearbejde, forandre eller retouchere billeder på computeren.
Billedbehandlingsprogram -  Program til at skabe, bearbejde, forandre eller retouchere billeder på computeren med. Det mest almindelige billedbehandlingsprogram er Adobe Photoshop.