Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
De facto standard -  En standard opstået ved, at et produkt har opnået en dominerende po­sition inden for en branche uden at være fastsat af nogen standardiseringsorganer, f.eks. Postscript fra Adobe.
Delta E -  Talværdi for afstanden mellem to farver i CIE-systemet. Måles f.eks. med et spektrofotometer. Såfremt delta E er mindre end 1, kan farveforskellen ikke opfattes af det menneskelige øje.
Densitometer -  Et måleinstrument til kontrol af forskellige trykparametre som f.eks. punktbredning og fuldtonedensitet. Findes til måling af film og papir.