Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Earn Out -  Betyder at der opstilles et omsætningsmål som resultere i en 100% udbetaling af Earn Out beløbet.
ECI -  European Color Initiative. Organisation af farveeksperter, som arbejder med håndtering af farvekvalitet og ICC-baseret farvestyring.
ECI RGB -  RGB-farverum udviklet af European Color Initiative.
Efterbearbejdning -  Papiret efterbearbejdes på forskellige måder, afhængig af hvilken kvalitet og hvilke overfladeegenskaber det skal have. En type af efterbearbejdning, som udføres direkte i papirmaskinen, er maskinglitning eller bestrygning.
ERP -  Enterprise resource planning eller ERP er betegnelsen for et softwareprogram, der håndterer størstedelen af en virksomheds funktionelle områder. ERP integrerer alle virksomhedens funktioner så som ordrebehandling, salg, indkøb, lagerstyring og økonomisystem. ERP bygger oftest på én fælles database for hele virksomheden. (Citat: da.wikipedia.org)