Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
JDF -  Job Definition Format er en standard til udveksling og opsamling af information mellem de administrative systemer og forskellige produktionssystemer i grafiske produktionsmiljøer.
JPEG -  Joint Photographic Experts Group. En komprimeringsmetode til billeder, som reducerer billedkvaliteten, og som desuden fungerer som eget billedformat. Er den samme på alle computerplatforme.
Justeringslag -  Værktøj i Photoshop, der gør det muligt at lægge ændringer i farver og kurver på et billede i et særligt lag. Ændringerne kan dermed foretages, uden at det ændrer originalbilledet.