Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Kalibrering -  At indstille og justere en proces eller udstyr efter nogle opgivne retningslinjer. Er grundlaget for de fleste typer af kvalitetsstyring.
Karton -  Karton er et stift papirprodukt. Papirleverandørerne plejer at definere karton som papir med en gramvægt større end 170 g/m2.
Kolofon -  En side, typisk placeret forrest eller bagest i en bog, der indeholder info om titel, udgiver, forfatter, trykkeri – og også ofte informationer om layout, skrifttyper og forsideillustration.