Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Objektgrafik -  Objektgrafik består af matematisk beregnede kurver og linjer, som danner overfladen og formerne, mens pixelbaserede billeder består af pixels, dvs. kvadratiske billedelementer, i forskellige farver og nuancer. Et objektbaseret billede kan skaleres op og ned uden kvalitetsforringelse. Kaldes indimellem fejlagtigt for vektorgrafik.
Offsetrotation -  Offset-metode, hvor papiret er på en rulle – i modsætning til arkoffset. Både heat- og coldset er eksempler på offset-rotation.
Offsettryk -  Trykform, som afsætter trykfarven (derfra betegnelsen to set off) på en gummidugscylinder, der overfører farven/trykbilledet til papiret. Sædvanligvis betegnet litografisk offset – en trykmetode, hvor de trykbæ­rende arealer skilles fra ikke-trykbærende vha. kemiske egenskaber, i modsætning til højdeforskellen i højtryk. Se også litografisk princip.