Ordbog

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Rastercelle -  Hvert rasterpunkt er bygget op af eksponeringspunkter i en egen rastercelle. Eksponeringspunkterne placeres i rastercellen, så de sammen danner rasterpunktet. Rastercellens størrelse styres af rastertætheden.
Rasterpunkt -  Den mindste enhed, som et raster består af. Rasterpunkter skaber ved deres varierende størrelse eller tæthed illusionen om gråtoner eller farvetoner i et tryk, uanset om motivet er fotografier, grafik eller andet.
Rullefals -  En form for parallelfals.