Business
Læser nu
Tilgængelighedens hovedpiner – Grafer og tabeller
0

Tilgængelighedens hovedpiner – Grafer og tabeller

Skrevet af: Carsten Blichfeldt31. maj 2019
Tilgængelighed
Print Friendly, PDF & Email

At tabeller og grafer kan give “hovedpiner” for alle der arbejder med tilgængelighed er velkendt. Ikke alle grafer kan gøres tilgængelige og det samme gælder tabeller, når vi skifter fra visuelt design til noget der skal læses op – så er der mange faldgruber. Eller sagt på en anden måde, der er lagt op til ekstra arbejde.

Tilgængelighed, retter sig mod svagtseende, blinde, farveblinde, ordblinde og personer der ikke er i stand til at navigere med en mus. Derfor kræver det natuligvis stor bevågenhed når en graf skal udarbejdes og der samtidigt skal træffes de rigtige valg i forhold til at det skal være muligt og overkommeligt at gøre tilgængeligt.

 

Søjlediagram

I et søjlediagram, der indeholder søjler i forskellige farver, så er der nødt til at være en label på hver søjle der beskriver hvilken kategori at værdien afspejler.

I et søjlediagram der for eksempel afspejler andelen af trafikuheld fordelt på hvordan vi færdes i trafikken
Det her ville ikke give meget mening:
”1999 80%, 15%, 5%”

Her ville vi ikke være i tvivl
”1999 80% biler, 15% cykler, 5% fodgængere”

 

Et andet eksempel er at værdier og kategorier bliver læst op i vilkårlig rækkefølge:

”Procent, 100%, 20%, 50%….”

”Årstal, 1989, 1984, 1987…”

 

Eksempel 1 – graf fra illustrator

 

Eksempel 1 – graf fra illustrator, hvad der bliver læst op, og rækkefølgen. Ud over at rækkefølgen er uhensigtsmæssig. så bliver værdierne for de enkelte søjler bliver slet ikke læst op, fordi værdierne ikke er tagget som tekst.

 

Eksempel 2 – graf fra Excel. Der er ikke angivet nogle værdier på søjlerne, ligesom der heller ikke er angivet årstal på de enkelte søjler.

Eksempel 2 – graf fra Excel, her er tydelig angivelse af kategorier og værdier.

 

Eksempel 2 – graf fra Excel. Læserækkefølgen er også helt håbløs

 

Grafer er kompliceret

Der er selvfølgelig stor forskel på hvordan grafer er oprettet, der findes et utal af varianter og de er ikke alle sammen lige nemme af gøre overskuelige når de skal læses op. Hverken Adobe Illustrator eller Microsoft Word, tilbyder andet end mulighed for at lægge alternativ tekst ind.
Hvilken rækkefølge kategorier, værdier og andet bliver læst op i, kan ikke justeres direkte. Så selv for den erfarne superbruger, så kan man ikke undgå problemet når der eksporteres til PDF. Der kan kun ændres i den færdige PDF fil.

 

Tabeller, enkelhed frem for alt

I en tabel kan problemet være hvis der er sammenflettede celler i en enkeltrække, eller at en celle indeholder grafik og ikke tekst. Eller at der er flere rækker der fungerer som headers, men at de ikke bliver læst op sammen med indholdet i tabellen.

”Tabel, række 4 kolonne syv 3990” – hvad var det nu kolonne syv var?

 

Arbejdet med tabeller

For at en tabel kan fungere, så skal der være defineret hvad der er overskriftsrækker (headercells) og hvilke celler (bodycells) der hører til hver header. I både Adobe InDesign og Microsoft Word, er det kun muligt at angive overskriftsrækker (headers), men det er ikke muligt at angive hvilke celler der hører til de enkelte headercells. Resultatet bliver at PDF filen ikke kan blive valideret som tilgængelig. Så her kommer vi kun halvt i mål.

Det er muligt at rette op på fejlen i Acrobat Pro. Men det er meget tidskrævende og næppe noget en kommunaldirektør eller journalist ville påtage sig at fixe! – En anden ting er tidsforbruget, i en kommunalplan kan der være ganske mange tabeller og kaster man sig ud i opgaven alligevel, så må vi krydse fingre for at indholdet ikke skal opdateres kort tid efter, for så er det forfra!

 

Eksempel 3 – Irregulære tabel. Tabeller hvor der ikke er lige mange kolonner i hver række vil give en del ekstra arbejde. Øverste linje fylder kun én celle, den skal sammenflettes med de tre tomme celler til højre for at lave et (span) så tabellen  ikke giver fejl. De næste tre rækker, Registrering, Præsentation og Pause, skal hver især sammenflettes med de to tomme celler til højre for.

 

Ting man for enhver pris skal undgå i en tabel

  • Hvis der ikke er lige mange kolonner i hver række
  • Opsplittede celler
  • Tabeller med indsat grafik

Hverken hos Adobe eller med Microsoft kan man komme helt i mål. Værktøjerne har aldrig været programmeret til at tage højde for tilgængelighed, der tilføjes lappeløsninger, som f.eks. i Office 365, hvor der er en fane der hedder tilgængelighed.

 

Hvad har man gjort indtil nu?

Det er udbredt praksis at indsætte tabeller med data som supplement til graferne, på den måde er er det lettere for modtageren at forstå indholdet. Men det giver to ting arbejdsopgaver for at det bliver vellykket. På grafen, skal det sikres at teksten bliver læst op, da den næsten med garanti vil være ufuldstændig og at tabellen skal selvfølgelig gøres korrekt tilgængelig.

For alle større institutioner der publicerer ofte er dette naturligvis meget udfordrende. Og vi står overfor en skillevej. Vi kan ikke vente på at værktøjerne bliver bedre, da tilgængelighed er et krav til alle offentlige institutioner. Og at skulle efterbehandle ALLE tabeller og grafer er det vist de færreste institutioner der har mandskab og tid til at håndtere.

 

Her og nu løsning på grafer

Der er i tre muligheder for at undgå efterarbejdet med grafer:

  • Indsæt graf som en billedefil, jpg eller png. Indsæt herefter grafdata som alternativ tekst (teksten fra den tabel som grafen er genereret udfra).
  • Beskriv graferne i ren tekst.
  • Eller benyt udelukkende tabeller i stedet for grafer. Husk at enhver graf udspringer fra en tabel!

 

Hvad kan ellers gøre?

Der findes løsninger på markedet som helt fjerner eller reducerer nogle af udfordringerne. Det kan være plugins til Word, InDesign eller Acrobat Pro. Det bedste vil naturligvis være at afhjælpe problemerne inden PDF bliver genereret. Men til gengæld stiller det store krav til dokumentskaberen, at skulle kunne håndtere diverse tabeludfordringer inden publicering.

Vælger man løsningen med at købe plugins til alle dokumentskabere, så kræver det mange af ressourcer ikke bare i licenser men også i forhold til uddannelse. Og et virkeligt godt drevet change manegement, at skulle klæde medarbejdere på til at være teknikere deltid og ikke bare kommunikationsmedarbejdere og layoutere.

 

Centralisering – en gatekeeper

Den mest økonomiske løsning når det handler om massevis af PDF filer vil formentligt være at automatisere alt hvad der er muligt. Og derudover stille krav til hvad der må publiceres i PDF formatet, så klare regler for hvad der skal på websitet som html og hvad der med god grund må publiceres som PDF.

Gatekeeperne, vil så have adgang til programmer og plugins og vil have som ansvar at gøre filerne fuldt tilgængelige. Det vil sige tilføje alt den opmærkning som ikke helt simpelt og med rimelighed kan kræves af dem der leverer indholdet. Dette vil selvfølgelig være et ekstra led i kommunikationskæden, men også den bedste måde at holde omkostningerne ned og at opbygge de nødvendige kompetencer.

 

Alternativet

Fakta, tilgængelighed kræver både tid penge og overblik, i mindre organisationer kan situationen være at det ikke kan betale sig at investere det der kræves i at kunne håndtere det selv. I så fald må første prioritet være at fjerne alle PDF filer der ikke er strengt nødvendige. Og så betale eksterne for at få gjort de resterende PDF filer tilgængelige.

 

PDF er ikke problemet

Det er er vores layoutprogrammer Microsoft Word og Adobe InDesign, Illustrator der ikke er stærke nok. Og at skulle sidde og efterredigere i en PDF er på ingen måde særligt hensigtsmæssigt. Men det er sådan verden ser ud lige nu.

PDF har i mange år været den enkleste vej til publicering, men når det gælder tilgængelighed, så er vejen ikke længere så enkel!

 

 

 

 

Hvordan var artiklen?
Love It
25%
Interested
75%
Meh...
25%
What?
25%
Hate It
0%
Sad
0%
Om forfatteren
Carsten Blichfeldt
Carsten Blichfeldt
Senior konsulent - Medit Consult
Carsten Blichfeldt er uddannet grafiker. Og har 18 års erfaring som underviser i Adobe programmer. Med omfattende erfaring indenfor publicering af såvel, magasiner, bøger, ebøger og digitale magasiner. Beskæftiger sig hovedsageligt med automatisering og optimering af workflows, samt tilgængelighed.
Kommentarer

Tilføj en kommentar