Forside » Premedia » Tilgængelighed
Premedia artikler
 
Læs mere
4675
 
Læs mere
1025
 
Læs mere
2790Hvem skal have de forskellige kasketter på, når det gælder tilgængelighed?

 
Læs mere
775
 
Læs mere
590
 

 
Læs mere
2980
Tilgængelighed
Seneste nyheder
 
Læs mere
31. maj 2019

Tilgængelighedens hovedpiner – Grafer og tabeller

At tabeller og grafer kan give “hovedpiner” for alle der arbejder med tilgængelighed er velkendt. Ikke alle grafer kan gøres tilgængelige og det samme gælder tabeller, når vi skifter fra visuelt design til noget der skal læses op – så er der mange faldgruber. Eller sagt på en anden måde, der er lagt op til ekstra arbejde.

Tilgængelighed, retter sig mod svagtseende, blinde, farveblinde, ordblinde og personer der ikke er i stand til at navigere med en mus. Derfor kræver det natuligvis stor bevågenhed når en graf skal udarbejdes og der samtidigt skal træffes de rigtige valg i forhold til at det skal være muligt og overkommeligt at gøre [...]

4675
 
Læs mere
29. april 2019

PDF/UA – nøglen til tilgængelighed

Offentlige organisationers forpligtelse til at gøre webindhold tilgængeligt gælder også for dokumenter, der ligger online. I praksis betyder det PDF-dokumenter.

Når vi bruger ordet ”tilgængelighed”, er det ofte som et bredt begreb, der dækker over design af miljøer, bygninger, produkter, services eller andet så personer med forskellige grader af handicaps sikres mulighed for at få adgang til dem og drage fordel af dem. Det er på ingen måde et nyt begreb, men i september 2018 fik det fornyet fokus i forhold til offentlige organisationer som f.eks. kommuners og regioners websites og digitale dokumenter. På baggrund af det såkaldte ”webdirektiv” udsendt af EU i 2016 trådte ”Lov [...]

1025
 
Læs mere
26. april 2019

Tilgængelighed – Hvem skal ha’ kasketterne på?

Tilgængelighedskravene sætter alle offentlige institutioner på en hård prøve. Siden loven blev skærpet sidste år, gøres der en stor indsats rundt om i landet for at finde ud af hvordan opgaven skal løses og ikke mindst af hvem?

PDF formatet er så sejlivet en standard, at det er svært at forestille sig en verden uden. Når man ser på den generelle udvikling inden for IT, så er der ikke mange standarder, der får lov at leve så længe.

PDF blev udviklet med print for øje, det man så i PDF filen skulle kunne printes fra enhver enhed med et forudsigeligt resultat, men det til trods er PDF formatet blevet opdateret mange gange siden første version. Der er kommet masser af [...]

2790
Seneste Premedia artikler
 
Tilgængelighedens hovedpiner – Grafer og tabeller
 
 
 
 
Grafisk Workflow artikler
 
 
 
Hvem skal have de forskellige kasketter på, når det gælder tilgængelighed?
 
 
Latest Articles
 
 
Sociale medier
SOCIALE MEDIER